ทีมงาน "แฟนซีว๊าว"

เรามีตัวตลก โบโซ่ หลากหลาย
ความสามารถ รวมตัวตลกหนุ่ม-สาว
สนุกสุดมันส์ขนมสายไหม

ขนมสายไหมรถเข็นขนมสายไหม

รถเข็นขนมสายไหม

ขนมสายไหมรถเข็นขนมสายไหม

รถเข็นขนมสายไหม

ขนมสายไหมรถเข็นขนมสายไหม

ขนมสายไหม

ขนมสายไหมรถเข็นขนมสายไหม

รถเข็นขนมสายไหม

ขนมสายไหมรถเข็นขนมสายไหม

รถเข็นขนมสายไหม

ขนมสายไหมรถเข็นขนมสายไหม

รถเข็นขนมสายไหม