ทีมงาน "แฟนซีว๊าว"

รับจัดงานวันเกิด ปาร์ตี้วันเกิด
ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ปกครอง
มากมาย ที่จัดงานวันเกิดให้แก่
บุตรหลานของท่าน ให้เราเป็น
อีกทางเลือกหนึ่ง ที่สร้างความสุข
สนุกสนาน ให้กับบุตรหลานของท่าน
ตลอดสองชั่วโมง ที่อยู่กับเรา
"แฟนซีว๊าว"รวมภาพกิจกรรมปาร์ตี้วันเกิด

จัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิด

เกมส์เก้าอี้ดนตรี

รับจัดงานวันเกิดรับจัดงานวันเกิด

เกมส์เก้าอี้ดนตรี

จัดปาร์ตี้วันเกิดจัดปาร์ตี้วันเกิด

เกมส์หาไข่

จัดงานวันเกิดให้ลูกจัดงานวันเกิดให้ลูก

เกมส์หาไข่

จัดปาร์ตี้สำหรับเด็กจัดปาร์ตี้สำหรับเด็ก

จัดงานปาร์ตี้วันเกิด

จัดปาร์ตี้สำหรับเด็กจัดปาร์ตี้สำหรับเด็ก

จัดงานปาร์ตี้วันเกิด

จัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิด

การแสดงมายากล

รับจัดงานวันเกิดรับจัดงานวันเกิด

การแสดงมายากล

จัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิด

การแสดงมายากล

รับจัดงานวันเกิดรับจัดงานวันเกิด

การแสดงมายากล

จัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิด

นำเด็กมาร่วมแสดง

รับจัดงานวันเกิดรับจัดงานวันเกิด

นำเด็กมาร่วมแสดง

จัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิด

กมส์ต่อโซ่

รับจัดงานวันเกิดรับจัดงานวันเกิด

กมส์ต่อโซ่

จัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิด

เกมส์เหยียบหนังสือพิมพ์

รับจัดงานวันเกิดรับจัดงานวันเกิด

เกมส์เหยียบหนังสือพิมพ์

จัดงานวันเกิดจัดงานวันเกิด

จัดงานปาร์ตี้วันเกิด

รับจัดงานวันเกิดรับจัดงานวันเกิด

จัดงานปาร์ตี้วันเกิด